Regulament

REGULAMENT Recenziireale.ro

§ 1
[Informații generale]

1. Site-ul, care funcționează sub adresa www. Recenziireale.ro (denumit în continuare: Site), este condus de Fabryka e-biznesu societate cu răspundere limitată cu sediul în Rzeszów - Polonia, adresa: str. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, înscrisă în Registrul întreprinzătorilor a Registrul Judiciar Național ținut de Tribunalul Districtual din Rzeszów, Departamentul XII Economic al Registrului Judiciar Național, cu numărul KRS0000313751, CIF 8133563947, ORC 180361630, cu un capital social de 180.000,00 PLN (în continuare: " Recenziireale.ro").
2. Prezentul Regulament conține regulile de funcționare a site-ului web și condițiile de furnizare și utilizare a serviciilor disponibile pe acest Site web.
3. Condiția tehnică pentru utilizarea Site-ului este de a avea un calculator cu acces la internet și cu un browser web instalat. În cazul utilizării unora dintre Servicii, este necesar să aveți un cont de e-mail care să funcționeze pe orice server. Utilizarea Site-ului web este posibilă doar prin intermediul unui browser web.
4. Prevederile Regulamentului, împreună cu dispozițiile legislației în vigoare pe teritoriul Republicii Polone, determină drepturile și obligațiile Utilizatorilor care utilizează Site-ul și Serviciile specificate în Regulament.
5. În cadrul Serviciilor puse la dispoziție, există resurse ale sistemului IT și a serverelor, care permit Utilizatorilor să stocheze și să distribuie conținutul (datele) acestora pe Site.
6. Opiniile și Recenziile stocate și prezentate în cadrul Serviciului pot fi, de asemenea, prezentate și pe paginile de internet ale Partenerilor sau Clienților în baza unui contract separat între Recenziireale.ro și aceste entități.
7. Utilizând Serviciului, Utilizatorul acceptă Regulamentul și se obligă să respecte prevederile acestuia.
8. Recenziireale.ro prestează pentru Utilizatorii săi servicii care constau în punerea la dispoziție, în mod gratuit, a unor instrumente și funcționalități online ale Site-ului, care le permit acestora publicarea de Opinii și/sau Recenzii în cadrul Site-ului, folosind Formularul.
9. Utilizatorul care utilizează Site-ul se obligă să acționeze în conformitate cu legea, cu normele de conviețuire socială și cu bunele obiceiuri.
10. Regulamentul este pus la dispoziția Utilizatorilor în permanență pe pagina Site-ul, într-un mod care să permită acestora accesul, reproducerea și înregistrarea conținutul acestuia prin tipărirea sau salvarea pe un suport media în orice moment.
11. Serviciile Site-ului pentru Clienți (antreprenori evaluați de către Utilizatori) sunt prestate de Recenziireale.ro în baza unui contract separat.


§ 2
[Definiții]

1. Recenziireale.ro – Fabryka e-biznesu societate cu răspundere limitată cu sediul în Rzeszów - Polonia, adresa: str. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, înscrisă în Registrul întreprinzătorilor a Registrul Judiciar Național ținut de Tribunalul Districtual din Rzeszów, Departamentul XII Economic al Registrului Judiciar Național, cu numărul KRS0000313751, CIF 8133563947, ORC 180361630, cu un capital social de 180.000,00 PLN
2. Site - înseamnă platforma online organizată în mod corespunzător site-urilor web, situată la adresa: https://smartforms.ekomi.com/, precum și în aplicații și alte instrumente informatice, al căror administrator este Recenziireale.ro, care pune la dispoziția Utilizatorilor instrumente informatice ce servesc la postarea de conținut, schimb de informații sau prezentarea de ratinguri a Recenziilor și Opiniilor în cadrul Serviciului prestat.
3. Regulament – prezentul regulament, reprezentând parte integrantă a acestuia.
4. Utilizator – orice entitate care nu are calitatea de Client sau Partener și îndeplinește condițiile Regulamentului, folosind Formularele și Serviciile Site-ului. Utilizatorul Site-ului poate fi o persoană fizică cu capacitate juridică deplină. În cazul unei persoane fizice cu capacitate juridică restrânsă sau fără capacitate juridică, precum și în cazul minorului cu vârsta între 13 și 16 ani – aceasta nu poate fi Utilizator al Site-ului, chiar dacă ar fi reprezentată de un reprezentant legal.
5. Serviciu – un serviciu prestat de Recenziireale.ro pe cale electronică, în condițiile prevăzute în prezentul Regulament.
6. Formular – un instrument online al Site-ului cu ajutorul căruia Utilizatorul postează Opinii și/sau Recenzii.
7. Contract – Contract pentru furnizarea Serviciilor încheiat de Recenziireale.ro cu Utilizatorul prin acceptarea Regulamentului de către Utilizator;
8. Recenzie – valoare a punctelor selectate de către Utilizator folosind instrumentele online ale Site-ului, în categoriile tematice disponibile în Formular, acordate produselor, serviciilor, vânzătorilor sau magazinelor prezentate pe Site într-o formă anume, specificată de Recenziireale.ro.
9. Opinia – toate conținuturile, declarațiile și materialele postate pe Site de către Utilizatori
10. Client – entitatea care nu este un consumator (antreprenor), care folosește un serviciu plătit, printre altele, care îi este prestat de Recenziireale.ro în baza unui contract separat.
11. Partener – entitatea care colaborează cu Recenziireale.ro pe baza unui contract separat, excluzând Clientul.


§ 3
[Opiniile și Recenziile Utilizatorului]

1. Utilizatorul poate posta pe Site Opinii și/sau Recenzii referitoare, printre altele, la serviciu, produs, inclusiv la avantajele și dezavantajele acestuia, la cum a decurs tranzacția și la alte elemente relevante legate de procesul de vânzare, dar numai și exclusiv pe baza unei tranzacții confirmate de către Client.
2. Opiniile publicate sunt recenzii subiective ale Utilizatorilor. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul acestora. Opiniile sunt verificate meritoriu de către Recenziireale.ro.
3. Pentru a posta o Opinie și/sau o Recenzie, Utilizatorul poate fi rugat să indice datele sale, de exemplu, adresa de e-mail, numărul de comandă dat în timpul cumpărăturilor sau orice denumire a Utilizatorului (prenume, nume sau pseudonim).
4. Opiniile trebuie să fie redactate într-un mod clar și inteligibil și nu pot conține:
a) vulgarisme, obscenitate, pornografie sau incitare la ură, rasism sau xenofobie,
b) adrese de site-uri web, linkuri către alte site-uri web sau magazine online,
c) conținutul de natură publicitară, alte conținuturi de natură comercială, cu excepția filmelor și imaginilor publicate de către producători,
d) datele Utilizatorilor sau ale altor persoane fizice, în special: prenumele și numele, locul de reședință, numărul de telefon sau adresa de e-mail, cu excepția situațiilor în care instrumentele disponibile în cadrul Site-ului pentru introducerea sau oferirea unui astfel de răspuns în cadrul Site-ului (de exemplu, formularele online) permit indicarea datelor Utilizatorilor sau ale altor persoane fizice,
e) conținutul care subminează reputația altor Utilizatori,
f) conținutul care este rezultatul unui acord cu alți Utilizatori sau Clienți cu scopul de a influența credibilitatea proprie și a altor entități în mod reciproc,
g) conținut neadevărat.
5. Opinia scrisă a Utilizatorului nu poate să încalce legile aplicabile, inclusiv drepturile terților - în special, nu poate fi defăimătoare, să încalce bunurile personale sau să constituie un act de concurență neloială.
6. Conform prevederilor legislației în vigoare, Recenziireale.ro este autorizat să șteargă opiniile scrise în totalitate sau parțial. În plus, Recenziireale.ro își rezervă dreptul de a elimina o opinie în totalitate sau parțial sau de a o redacta și edita, în măsura în care este necesar, în cazul în care exprimarea:
a) reprezintă încă o opinie următoare referitoare la aceeași tranzacție (privind același număr de comandă),
b) se referă la un alt vânzător decât cel care face obiectul evaluării,
c) se referă la o altă tranzacție decât cea care face obiectul evaluării,
d) este emisă de către Client în propria persoană,
e) a fost emisă de pe o adresă de e-mail temporară,
f) a fost emisă într-un mod care indică faptul că poate fi vorba de emitere automatizată sau prin intermediul unor soluții care evită analiza traficului de rețea,
g) se referă la un număr de comandă defectuos sau la un alt produs sau serviciu decât cele evaluate,
i) încalcă legile aplicabile, normele de bune maniere sau rănește sentimentele religioase,
j) încalcă drepturile de brevet, drepturile de autor, secretele antreprenoriale sau alte drepturi de proprietate intelectuală,
k) este doar un rezumat al unui film, al unei cărți sau al unui cd;
l) este copiată în întregime sau parțial de la alți Utilizatori, de la producătorul produsului evaluat, de pe magazinul online sau din alte surse disponibile.
7. Nu se permite nici un fel de influență nejustificată asupra persoanei care evaluează, nici un fel de manipulare a Opiniei și/sau a Recenzie și nici un fel de abuz al procesului de evaluare și oferire a opiniei. Recenziireale.ro se obligă să se abțină de la:
a) oferirea de avantaje (reduceri de preț, rabaturi, vouchere etc.) Utilizatorilor pentru ca acestea să ofere Opinii și/sau Recenzii pozitive sau pentru ca aceștia să nu scrie Opinii și/sau Recenzii negative,
b) amenințarea Utilizatorilor cu orice fel de dezavantaj ulterior în cazul unei evaluări negative,
c) influențarea în vreun fel a procesului de oferire a Opiniilor și/sau a Recenziilor.
8. Prin oferirea unei Opinii, inclusiv prin postarea acesteia pe Site, Utilizatorul permite Recenziireale.ro să se folosească gratuit de aceasta și să o publice prin Recenziireale.ro, precum și să o modifice conform celor indicate mai sus.
9. Recenziireale.ro poate contacta Utilizatorul cu scopul de a clarifica, corecta, modifica sau șterge conținutul celor declarate.
10. Recenziile Utilizatorilor împreună cu numărul de Opinii sunt prezentate pe paginile de internet ale Clienților, pe Google (unde opiniile sunt anonimizate), pe certificatul Recenziireale.ro și pe eKomi.
11. Activarea pe Site a serviciului de stocarea și distribuire publică a Opiniei Utilizatorului are loc prin apăsarea butonului corespunzător de activare, care se află în Formular.


§ 4
[Drepturile și Obligațiile Utilizatorului]

1. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, să distribuie, să reproducă sau să modifice niciunul dintre conținuturile afișate de pe Site, în special, fără acordul scris al Recenziireale.ro, este interzisă prezentarea oricărei părți a datelor de pe Site, Opiniilor în întregime sau a unor fragmente din acestea în afara Site-ului.
2. Utilizatorul este obligat să utilizeze Serviciul în conformitate cu legea în vigoare, cu prevederile Regulamentului, cu normele bunelor maniere, atât față de Recenziireale.ro cât și față de terți. Este o încălcare gravă a Regulamentului postarea pe Site de către Utilizator a datelor de natură ilegală.
3. Distribuind și publicând Opiniile și/sau Recenziile în mod independent pe Site, Utilizatorul:
a) declară, că conținutul și forma opiniei nu încalcă reglementările legale sau conform Regulamentului și, în special, că opinia nu încalcă drepturile sau proprietatea unor terțe părți;
b) declară, că deține toate drepturile și autorizațiile prevăzute de lege pentru acea Opinie, drepturile de autor sau licența relevantă, dreptul de a utiliza imaginea sau fotografia, care permite publicarea Opiniei sau a Recenziei pe Site și utilizarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului, precum și că nu vor fi încălcate drepturile unor terțe părți;
c) se obligă ca, în cazul unor pretenții aduse de terțe părți împotriva Recenziireale.ro pentru încălcarea oricăror drepturi asupra Opiniilor publicate, să facă o declarație scrisă în acest sens, exonerând Recenziireale.ro de orice răspundere în acest sens și, de asemenea, dacă este necesar, să se substituie Recenziireale.ro sau să intervină în cauză de partea acestuia, în calitate de intervenient colateral, rambursând în același timp, la prima cerere a Recenziireale.ro, toate cheltuielile suportate de Recenziireale.ro în legătură cu procedurile judiciare, printre acestea, în special, cheltuielile suportate pentru plata reprezentării juridice, a consultanței juridice și a despăgubirilor acordate.


§ 5
[Drepturile și Obligațiile Recenziireale.ro]

1. Recenziireale.ro pune la dispoziție, în conformitate cu prevederile Regulamentului, instrumentele IT și spațiul necesar în cadrul Site-ului pentru a permite Utilizatorilor beneficierea de Servicii în conformitate cu Regulamentul.
2. Recenziireale.ro are dreptul de a bloca Utilizatorul de la utilizarea serviciilor Site-ului sau de a împiedica accesul la Opinia și/sau Recenzia acestuia, precum și la orice conținut (blocarea sau ștergerea conținutului în totalitate sau parțial), în orice caz de încălcare a prevederilor Regulamentului și a regulilor de utilizare a Site-ului de către Utilizator sau a acțiunilor sale pe Site, care contravin legislației în vigoare.
3. Recenziireale.ro își rezervă dreptul de a suspenda prestarea Serviciului, inclusiv blocarea/ștergerea Opiniilor, în special atunci când: Utilizatorul încalcă prevederi importante ale Regulamentului sau dacă, din vina Utilizatorului, furnizarea Serviciilor către acesta se dovedește a fi imposibilă.
4. Recenziireale.ro nu se face responsabil, în special din punct de vedere a daunelor rezultate din necorectitudinea, neactualizarea, calitatea datelor, conținutul reclamelor sau al anunțurilor postate pe paginile Site-ului.


§ 6
[Pauze tehnice]

1. Recenziireale.ro va depune toate eforturile pentru a asigura funcționarea corectă și continuă a Serviciului. Recenziireale.ro nu garantează Serviciile specificate în Regulament și nici nu garantează funcționarea Site-ului. În ceea ce privește alte entități decât Utilizatorii cu statut de consumator în înțelegerea legislației în vigoare, Recenziireale.ro va fi răspunzător doar pentru daunele cauzate exclusiv din vina intenționată a Recenziireale.ro.
2. În cazul apariției de defecțiuni și erori tehnice cauzate de probleme hardware sau software, Recenziireale.ro va lua măsuri cu scopul de a limita pe cât posibil efectele negative ale problemelor tehnice asupra Utilizatorilor.
3. Pauzele tehnice necesare vor fi planificate de Recenziireale.ro pe cât posibil în timpul orelor de noapte, cu scopul de a minimiza efectul acestora asupra Utilizatorilor.
4. O defecțiune tehnică este considerată a f situația în care marea majoritate a Utilizatorilor au pierdut capacitatea de a utiliza funcționalitățile de bază ale Site-ului.
5. O greșeală tehnică este considerată a fi orice problemă tehnică legată de funcționarea Site-ului, alta decât cea indicată la punctul anterior.
6. Recenziireale.ro nu va fi responsabil pentru problemele tehnice care împiedică furnizarea Serviciilor apărute din cauza forței majore și a evenimentelor pentru care Recenziireale.ro nu este responsabil, cum ar fi cele cauzate de terțe părți sau de Utilizator.


§ 7
[Procedura de depunere a reclamațiilor]

1. Utilizatorul poate depune reclamații cu privire la serviciile prestate în cadrul Site-ului.
2. Reclamațiile pot fi depuse în scris, sub forma unei scrisori recomandate, la adresa: Fabryka e-biznesu sp. z o.o. ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów- Polonia, sau prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail: kontakt@Recenziireale.ro.
3. Reclamația trebuie să conțină denumirea persoanei care depune plângerea (prenume, nume, adresă de reședință, adresă de e-mail) precum și o descriere a evenimentului care a cauzat această reclamație. În cazul în care datele sau informațiile furnizate în reclamație necesită completarea, Recenziireale.ro va solicita Utilizatorului ca acesta să le completeze cu ceea ce va fi indicat și indispensabil înainte de a lua în considerare reclamația.
4. Reclamația trebuie să formuleze în mod clar și inteligibil descrierea evenimentului care a cauzat plângerea (să conțină obiectul reclamației și o justificare concisă și inteligibilă a acesteia) și trebuie să fie redactată în limba polonă. Reclamațiile care conțin limbaj vulgar sau ofensator nu vor fi luate în considerare.
5. Reclamațiile vor fi verificate în termen de 14 zile de la data primirii de către Recenziireale.ro a unei reclamații depuse corect (care să conțină elementele necesare ș nu necesită completări).
6. Utilizatorul va fi informat cu privire la modul în care a fost verificată reclamația și care este răspunsul, prin corespondență electronică la adresa de e-mail furnizată în reclamație.


§ 8
[Rezilierea contractului]

1. Utilizatorul care este și consumator are dreptul de a renunța la Contractul de furnizare a serviciilor de către Recenziireale.ro în termen de 14 zile de la data încheierii contractului, fără a oferi niciun motiv. În caz de îndoială, data încheierii contractului va fi ziua în care Utilizatorul a adăugat o Opinie și/sau o Recenzie prin intermediul formularului. Pentru a respecta termenul de 14 zile menționat anterior, este suficient de trimis către Recenziireale.ro o declarație de renunțare, înainte ca acest termen să expire.
2. Utilizatorul va renunța la Contract prin trimiterea către Recenziireale.ro a unei declarații prin care să indice dorința de a renunța la Contract. Este absolut necesar de trimis o informație fără echivoc la adresa de e-mail: kontakt@Recenziireale.ro. Utilizatorul va renunța la Contract prin trimiterea către Recenziireale.ro a unei declarații prin care să indice dorința de a renunța la Contract. Este absolut necesar de trimis o informație fără echivoc la adresa de e-mail:
3. Sub rezerva celorlalte prevederi ale Regulamentului, Contractul poate fi reziliat de către Recenziireale.ro cu efect imediat atunci când:
a) Utilizatorul încalcă prevederile Regulamentului,
b) se constată că Utilizatorul a furnizat date sau declarații false, neactuale, incorecte sau incomplete, sau, de asemenea, date ale altor persoane,
c) acțiunile sau omisiunile Utilizatorului afectează în mod negativ bunul nume al Recenziireale.ro. sau dăunează în alt mod important pentru Recenziireale.ro.
4. În alte situații diferite decât cele indicate mai sus, Recenziireale.ro are dreptul de a rezilia Contractul, respectând un preaviz de 14 zile.


§ 9
[Modificări ale Regulamentului]

1. Recenziireale.ro are dreptul de a modifica unilateral prevederile Regulamentului în orice moment, în măsura în care acest lucru este conform cu legislația în vigoare, în special în cazul apariției unor motive legate de aspectul tehnic sau de conținut al funcționării Site-ului.
2. Recenziireale.ro informează Utilizatorii cu privire la modificările aduse prevederilor Regulamentului, prin postarea unui anunț relevant pe Site. Regulamentul, precum și toate modificările acestuia vor intra în vigoare de la data publicării textului consolidat al Regulamentului pe paginile de internet ale Site-ului, cu excepția cazului în care Recenziireale.ro a stipulat în acesta o altă dată de intrare în vigoare diferită pentru noul Regulament.
3. Odată ce au fost publicate informații și notificări privind modificarea Regulamentului pe pagina principală a Site-ului sau în alte locuri desemnate în acest scop pe Site, Utilizatorul ar trebui să se familiarizeze imediat cu modificările, deoarece utilizarea ulterioară a Site-ului după un astfel de anunț echivalează cu confirmarea de către Utilizator a faptului că s-a familiarizat cu modificările aduse Regulamentului, precum și cu declarația de acceptare a tuturor modificărilor și a conținutului noului Regulament.
4. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă Regulamentul noul sau modificat, acesta ar trebui să se abțină de la utilizarea Site-ului și să informeze imediat Recenziireale.ro despre această decizie.
5. Neacceptarea de către Utilizator a Regulamentului nou sau modificat echivalează cu renunțarea acestuia la utilizarea Serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului și constituie un motiv de reziliere a contractului cu efect imediat.


§ 10
[Prevederi finale]

1. În aspectele care nu sunt reglementate în prezentul Regulament, se aplică dispozițiile prevederilor generale în vigoare ale legislației poloneze, iar orice litigiu va fi soluționat de instanțele poloneze competente.
2. Litigiile dintre Recenziireale.ro și Utilizator privind serviciile Site-ului pot fi soluționate pe cale amiabilă prin proceduri în fața unei instanțe amiabile în conformitate cu regulile stabilite în regulamentul acestei instanțe, de exemplu, în fața curților permanente de arbitraj ale consumatorilor de pe lângă Inspectoratele județene de inspecție comercială menționate la art. 37 din Legea din data de 15 decembrie 2000 privind Inspecția Comercială (M.O. din 2001, Nr. 4, punctul 25), în conformitate cu normele stabilite în Directiva Ministrului Justiției din data de 25 septembrie 2001, privind definirea regulamentului de organizare și funcționare a instanțelor permanente de protecție a consumatorilor pe cale amiabilă. (M.O. din 2001, Nr. 113, punctul 1214).
3. Utilizatorii care sunt consumatori au posibilitatea de a beneficia de procedura extrajudiciară pentru soluționarea reclamațiilor și a plângerilor în fața Curții Permanente de Arbitraj pentru Consumatori de pe lângă Inspectoratul Județean de Inspecție Comercială din Rzeszów. Informații privind modul de acces la procedura menționată anterior și la procedurile de soluționare a litigiilor pot fi găsite la următoarea adresă: www.uokik.gov.pl , la sub-pagina "Soluționarea amiabilă a litigiilor consumatorilor". Utilizatorii care sunt consumatori au, de asemenea, posibilitatea de a beneficia de platforma online ODR a uniunii europene, disponibilă la următoarea adresă de internet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Cazul poate fi soluționat de o instanță amiabilă numai după încheierea procedurii de reclamație și în cazul în care ambele părți în litigiu sunt de acord. În caz contrar, orice litigiu se supune instanțelor competente în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură civilă.
5. În cazul în care o dispoziție existentă sau viitoare sau o parte a unei dispoziții din Regulament este declarată nulă sau inaplicabilă, în totalitate sau parțial, din orice motiv, acum sau în viitor, nulitatea sau inaplicabilitatea acesteia nu va afecta aplicabilitatea celorlalte dispoziții din prezentul Regulament. Prezentul Regulament va fi interpretat în conformitate cu legea în vigoare ca și cum dispoziția inaplicabilă nu ar fi fost inclusă niciodată în acest Regulament.
6. Prezentul Regulament intra în vigoare începând cu data de 01/09/2019.

Crește încrederea față de afacerea ta și deosebește-o de competiție.

Vorbește cu noi pentru a afla cum Recenziireale.ro îți va îmbunătăți ratele de marketing și de vânzare.

Excelente

Pe baza celor 82 de opinii

Vezi aici niște opinii

Viscola Fashion

O soluție foarte bună pentru a colecta opinii despre magazin și produse. Datorită acestei soluții se poate analiza opinia clienților și crea soluțiile viitoare pe baza acestor cunoștințe.

Acus Med

Recomand cu căldură colaborarea cu recenziireale.ro. Am obținut multe opinii de la clienți în ceea ce privește magazinul și produsele (de asemenea pentru cartea de vizită Google My Business)...

TRENA Professional Cosmetics

Un serviciu foarte bun pentru a obține opinii. Cu recenziireale.ro colectarea opiniilor, atât despe firmă cât și despre produse, merge așa cum trebuie...

Ministerstwo Gadżetów

Recomand cu căldură firma recenziireale.ro. De la început colaborarea a fost exemplară, caracterizată de un profesionalism complet și o abordare individuală a clientului...